رسید امضای واحد تکمیلی

                                                                                                           کانون کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

راهنما

۱-زمان ثبت‌نام و انصراف در صورت عقد قرارداد هرسال از اول مهر  لغایت ۲۵ بهمن‌ماه همان سال است.
۲-مدت قرارداد سال جاری از ۹۹/۱/۰۹ لغایت ۱۴۰۰/۸/۳۰ است.
۳-مجموع مبلغ بیمه مازاد درمان  و بیمه عمر در قرارداد ۰۰-۹۹ برای هر نفر ماهیانه ۶۵۰۰۰۰  ریال است که از این مبلغ هرماه ۲۱۰۰۰۰ریال از طرف سازمان پرداخت می گردد. مبلغ بیمه عمر ۱۱۷۷۰۰ ریال می باشد که به مبلغ فوق اضافه می گردد .مبالغ قرارداد جدید را می تواندی از ۲۵ آذر هر سال به بعد با تلفن ۰۲۶۳۴۰۹۰۳۹۳ و ۰۹۳۵۲۰۲۱۰۳۱ جویا شوید .
نکته مهم: لطفاً در صورت کسر حق بیمه تکمیلی برای دریافت معرفی‌نامه بستری و پاراکلینیکی پس از دریافت دستور پزشک ، به شعب شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در کرج و یا سایر استان ها مراجعه فرمایید.
خیلی مهم: در هر مورد که افراد تبعی و یا اصلی که بیمه تکمیلی بوده باشند و به دلیل ازدواج، شاغل شدن، پایان تحصیلات، معرفی به خدمت، فوت و … خارج شوند با مراجعه به شعبه مربوطه خود با ابطال دفترچه بیمه و گرفتن نامه ابطال به واحد بیمه مازاد درمان کانون بازنشستگان مراجعه و رسید پایان پوشش دریافت نمایید. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی به عهده واحد بیمه مازاد درمان نیست. اگر به هر دلیل به موقع اقدام نشود، هیچ مسئولیتی بابت کسر اضافی به عهده کانون نبوده و مبلغی بابت کسر اضافی مسترد نخواهد شد.
۴-کسانیکه دارای بیمه تکمیلی باشند ، بیمه عمر هم هستند. در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان تکمیلی باید بلافاصله بعد از فوت، به شعبه تامین اجتماعی مربوطه واحد نامنویسی مراجعه کنند تا دفترچه فوت شده باطل شود و با نامه ابطال و اصل گواهی فوت ثبت احوال و اصل نامه پزشکی قانونی برای دریافت بیمه عمر به کانون مراجعه شود. در صورت عدم مراجعه تا زمان مهلت دریافت بیمه عمر هیچ مسئولیتی بابت عدم دریافت غرامت بیمه عمر به عهده کانون نمی باشد. ضمناً بعد از زمان مقرر از طرف بیمه گر بابت بیمه عمر غرامت پرداخت نمی گردد.
۵-مهلت ارائه مدارک فوت شده از ابتدای قرارداد ۰۰-۹۹ دو سال است.
۶- بازنشستگان و مستمری بگیران محترم یک ماه پس از ثبت نام مبادرت به دریافت فیش حقوقی از سامانه تامین اجتماعی  نموده و از نحوه ی کسر بیمه تکمیلی و عمر به تعداد افراد تحت تکفل اطمینان حاصل نمایند و انجام این پروسه هر سه ماه یکبار الزامی است ( در صورت عدم کسر به واحد بیمه تکمیلی کانون مراجعه نمایند )
*خیلی مهم: دندان، عینک، سمعک، ویزیت، دارو یا پروتز (لنز چشم) و قطعات مصنوعی فاقد بیمه تکمیلی است.
نکته مهم: برای کلیه فاکتورهای پاراکلینیکی و بیمارستانی ۳ ماه تا پس از پایان قرارداد فرصت دارید به یکی از پیشخوان‌های شرکت بیمه آتیه سازان حافظ تحویل دهید و رسید دریافت نمایید.
مهم: ثبت نام بعد از پایان مهلت برای بازنشستگان جدید: بازنشستگان جدید که تاریخ اجرای حکم بازنشستگی آنان بیشتر از ۳ ماه نگذشته باشد پس از پایان مهلت ثبت نام عمومی میتوانند با ارائه حکم بازنشستگی به کانون مراجعه کنند. کسر بابت بیمه مازاد درمان از تاریخ برقراری بازنشستگی می باشد و مبلغ از تاریخ برقراری تا ماه جاری ثبت نام یکجا کسر می شود و هیچ گونه اعتراضی مورد قبول نبوده و تا پایان قرارداد همان سال نمی توانند انصراف دهند.
نکته: در صورتی که فرد بیمه شده در زمان های مقرر انصراف ندهد بیمه تکمیلی در سال های بعد نیز کسر خواهد شد.
برای اطلاع از تعهدات درمانی می توانید به آدرس اینترنتی www.atiyesazan.ir مراجعه نمایید
برای اطلاع از کسر یا عدم کسر مبلغ حق بیمه تکمیلی می توانید با داشتن کد واژه به سایت تامین اجتماعی مراجعه و با رویت فیش حقوقی از نحوه ی کسر بیمه تکمیلی و عمر مطلع شوید در صورت عدم کسر یا مغایرت با شماره ی تلفن بند ۳ تماس حاصل فرمایید .