about kanoon

درباره ی ما

 •  
 • تلفنخانه مرکزی کانون 
 • واحدبیمه تکمیلی کانون 
 • واحد بیمه عمر کانون 
 • سفرهای زیارتی کانون 
 • واحد آموزشهای رایگان 
 • خدمات بیمه نامه های خودرو
 • دفترکانون درخیابان اصلانی 
 • دفتر کانون درفردیس  
 • دفترکانون درمشکین دشت 
 • دفتر کانون در محمدشهر 
 •  02691001550
 •       34090393
 •       34090400
 •       34090382
 •       34528037
 •       34090361 
 •       34511079
 •  2– 36668871
 •       36214076
 •       36215603

تلگرام :     kkb26@

اینستاگرام : kb26.ir

مختصری در مورد ما

در اجرای اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 134 قانون کار ، کارگران بازنشسته که قبل از بازنشستگی طبق مقررات ق ک به کار اشتغال داشته و براساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند ، می توانند نسبت به تاسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته در شهرستان ، استان و کانون عالی کارگران بازنشسته در سطح کشور اقدام نمایند .
ارکان کانون کارگران بازنشسته عبارتند از :
1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- بازرسان
وظایف و اختیارات کانونهای کارگران بازنشسته عبارتند از :
1- جمع بندی نظرات اعضاء درخصوص مسائل و امور بازنشستگان و ارایه نظرات به صورت پیشنهاد در امور مذکور به کانون های استان و عالی یا مراجع ذیربط .
2- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء .
3- اقدام در جهت تشکیل کانون استان و عالی کارگران بازنشسته و کوشش در جهت بهره مندی اعضاء از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی .
4- ارایه نظرات مشورتی به منظور انتقال تجربیات بازنشستگان به شاغلان در عرصه بازار کار در زمینه های مختلف و در جهت رشد اقتصادی کشور و کمک به واحدهای تولیدی ، خدماتی و صنعتی .

آدرس کانون مرکزی : البرز کرج بلوار امامزاده حسن بین چهارراه مصباح و میدان استاندارد خیابان حسینی مرام روبروی آتش نشانی

 مدیریت درمان تامین اجتماعی : کرج، خیابان شهید بهشتی، جنب دهقان ویلای دوم، کدپستی                                      3139883678
مدیریت …………………………………………….. 34433010
نمابر ………………………………………………. 34433002
معاون اداری و مالی ……………..……………….. 34474421
معاون درمان ………………………………………. 34472006
روابط عمومی …………………..…………………. 34416178
مالی …………………………….…………………. 34474420
اداری ……………………………………………… 34433003
فرابری داده ها ……………………………………. 34433005
حسابداری …………………………………………. 34433001
امور رفاهی ……………………………………….. 34474424
کمیسیون پزشکی ………………………………….. 34481884
تلفنخانه ……………………….……………….. 3-34431140
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی                          
کرج، چهارراه کارخانه قند، میدان شهید فهمیده، نبش کوچه بدر 2، کدپستی 3175685778
ریاست ………………………….……. 32743235 ، 32743203
نمابر ………………………………………………… 32743221
معاون اداری و مالی …………..……………………. 32748873
معاون رسیدگی ………………………………………. 32743205
مالی …………………………………………………. 32743255
اداری ……………………….……………………….. 32731044
فرابری داده ها …………….………………………… 32731046
تلفن گویا …………………….. 32731047، 32753713
بیمارستان هشتگرد 
هشتگرد قدیم، بلوار امام(ره)، جنب بانک رفاه کارگران
ریاست ……………………………………………….. 44229010
نمابر …………………………………………………. 44229011
مالی ………………………………………………….. 44226668
اداری …………………….…………………………… 44212780
فرابری داده ها ……………….………………………. 44229017
حراست ……………………….………………………. 44223112
نوبت دهی ………………….……… 8-44213155، 6-44235064
تلفنخانه ……………….………………………….. 6- 44229013
دی کلینیک شهید حاجی زاده
کرج، فاز 4 مهرشهر، بلوار گلها، خ بیگی، خ 407 شرقی
ریاست ……………………….……………………. 33507090
نمابر ……………………………………………… 33503757
مالی …………………………… ………………… 33510313
اداری ………………………..…………………… 33505171
فرابری داده ها …………………………………… 33501488
پذیرش ………… 33506090، 33504707، 3352009
نوبت دهی …… 33550402، 33550411، 33550412
تلفنخانه ……… 33520009، 33504707، 33506090
پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی
کرج، خیابان شهید ‌بهشتی، نرسیده به میدان شهداء
ریاست ……………………………………………….. 32220333
نمابر ………………………….…………………….. 32242954
مالی …………………………………………………. 32233711
اداری ……………………….………………………. 32224172
فرابری داده ها ……………………………………… 32238492
پذیرش ……………………..……………………….. 32227048
نوبت دهی ………………………………………… 6-32401464
32219985، 32207225، 32207228، 32207326، 32219978،
32401902، 32401905، 32401699، 32401833، 32401365،
32401896، 32219978، 32401995، 32401912
تلفنخانه ……………… 5-32224054، 32241159، 32238494
پلی کلینیک تخصصی حصارک
کرج، حصارک، روبروی پاسگاه
ریاست ……………………………….…………….. 34603113
نمابر ………………………………………………. 34609545
روابط عمومی ……………………………………… 34612310
مالی ……………………………………………….. 34609535
اداری ……………………………….……………… 34604161
فرابری داده ها ………………..…………………… 32238492
پذیرش ………………………….……………….. 3-34602001
نوبت دهی ………………………..………………… 34605121
درمانگاه تخصصی فردیس
فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم غربی
ریاست ………………………………………………. 36561060
نمابر ……………………………………………….. 36534332
مالی ……………………………..…………………. 36561090
اداری ……………………………………………….. 36541881
فرابری داده ها ……………………………………… 36519494
نوبت دهی …………………………..…………… 50-36560247
تلفنخانه …………………. 36561489، 36534331، 36561487
درمانگاه تخصصی نظرآباد
نظرآباد، بلوار مدرس، چهارراه الغدیر
ریاست ……………………..……………………… 45362788
نمابر، اداری ……………………………………… 45342805
مالی ………………………………………………. 45369243
فرابری داده ها …………..………………………. 45362787
نوبت دهی ……………………………………. 2-453644001
تلفنخانه ………………………………………….. 45362786
مرکز خدمات دندانپزشکی رجائی شهر
کرج، رجایی شهر، خیابان دهم شرقی، پلاک 25
ریاست، نمابر ……………………….…………….. 34435551
مالی ……………………………………………….. 34468701
اداری ………………………………………………. 34468701
پذیرش …………………………..…………………. 34416797
نوبت دهی ………………………..….. 34468703، 34468682
34468675، 34412594
تلفنخانه …………………..……………………….. 34416797
درمانگاه اشتهارد
اشتهارد، میدان شهید سلطانی، کدپستی 3187185899
ریاست ……………………….…………………….. 37729902
نمابر ……………………….……………………… 37729901
پذیرش ……………………………………………… 37729901
تلفنخانه ……………………………………………. 37729901
موسسه خدمات بهداشتی و درمانی البرز
کرج، انتهای باغستان غربی (بیمارستان تخصصی البرز)
مدیرعامل ……………………………..……………. 34375254
نمابر ……………………………………………….. 34305522
معاون ……………………………….……………… 34305511
روابط عمومی ………………………..…………….. 34192430
مالی …………………………………….………….. 34316840
اداری …………………………………..…………… 34316844
فرابری داده ها ………………………..……………. 34192550
حراست ………………………………………………. 34192125
پذیرش ……………………………………………….. 34192364
نوبت دهی ………………………….………………… 34305560
تلفنخانه …………………………………………… 8-34320001

کانال تلگرام :    kbk26@

اینستاگرام : kb26.ir