فراخوان جذب مدرس فنی حرفه ای از بازنشستگان و مستمری بگیران واجد شرایط

کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج با همکاری سازمان فنی حرفه ای در نظر دارد از بازنشستگان و مستمری بگیران و خانواده های واجد شرایط و توانمند آنان جهت تدریس در کانون زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای  دعوت بعمل آورد ، متقاضیان حداقل می بایست دارای مدرک فوق دیپلم بوده و در رشته های مورد نظر تخصص و تبحر داشته باشند  . متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر به واحد آموزش آقای یوسف ارشدی شماره 02634090361 تماس حاصل فرمایند .