دور دوم دوره رایگان برق ساختمان

کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج در نظر دارد جهت بازنشسته ها و فرزندان (آقایان) آنها دوره دوم آموزش برق ساختمان  را بصورت رایگان برگزار نماید لذا افراد علاقه مند می توانند با شماره 02634090361 آقای ارشدی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .