برگزاری دوره رایگان برق ساختمان

کانون کارگران بازنشسته کرج اقدام به برگزاری دوره رایگان برق ساختمان با کیفیت آموزشی قابل قبول توسط مدرس باسابقه ی فنی و حرفه ای جناب مهندس خداکرمی ویژه ی بازنشستگان و فرزندان آنان جهت ورود به بازار کار نمود . در این راستا جلسه ای هم با حضور ریاست محترم کانون در پایان دوره برگزار گردید .

در این جلسه جناب مهندس شادبخش با ذکر اهداف برگزاری این دوره ها یادآور گردیدند بازنشستگان می بایست همچنان برای جامعه آورده داشته و با توجه به تجربیات ارزشمند و گذراندن آموزشهای مستمر همچنان نسبت به کار و فعالیت و کسب درآمد در کنار حقوق بازنشتگی به گرداندن چرخ اقتصاد و خانواده خود ادامه فعالیت دهند . ایشان به ادامه این آموزشها با توجه به استقبال اعضا و مستمری بگیران امیدوار بوده و حاضران در جلسه را به کار تیمی و ادامه آموزش و  تلاش بی وقفه تشویق نمودند .