آموزش رایگان

آموزشهای رایگان

بیمه-مشاغل-خانگی

کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج افتخار دارد جهت مهارت آموزی برای اعضاء خانواده بازنشستگان و مستمری بگیران عزبز دوره های آموزشی
زیر را بصورت رایگان برگزار می نماید علاقمندان میتوانند حهت ثبت به محل مراجعه نمایند

دوره تابلو فرش بافی

دوره خیاطی مقدماتی و پیشرفته

دوره چرم دوزی

محل های برگزاری دوره

 -1 کرج خیابان شهید بهشتی بین میانجاده و 45 متری گلشهر ، اول خیابان شهید اصلانی بن بست شهید لطفی دفتر کانون
تلفن تماس 02634511079

 2- مشکین دشت بلوار شهید صیاد شیرازی جنب بازارچه شهرداری دفتر کانون .
تلفن تماس 02636814076

-3 محمد شهر بلوار امام خمینی روبروی بانک کشاورزی سابق کوچه گروسی روبروی درمان دکتر عاقلی دفتر کانون 

تلفن تماس 02636215603