تکمیلی صفحه اصلی

=

 

 

 

 

بیمه تکمیلی درمان

زمان ثبت نام

تقاضا برای برقرای بیمه مازاد درمان (تکمیلی) و بیمه عمر کانون کارگران بازنشستگان تأمین اجتماعی کرج  برای برادران و خواهرانیکه دارای بیمه مازاد درمان (تکمیلی) و بیمه عمر نیستند ازشهریور ماه هرسال شروع و در بهمن ماه همان سال به اتمام میرسد.

 حتی الامکان ثبت نام توسط خود فرد یا یکی از اعضای خانواده که با اینترنت آشنائی دارد مشخصات به طورکامل و صحیح وارد شود در صورت لزوم به کافی نت مراجعه شود. و پس از ارسال  از 10/ 1402/10  برای اطمینان  از برقراری با گرفتن فیش حقوقی ویا شماره تلفن 91001550 داخلی 1 ویا مراجعه حضوری  واحد بیمه تکمیلی کانون از برقراری بیمه مکمل خود وافراد تحت تکفل اطمینان حاصل نمایید در غیر اینصورت وعدم پیگیری مسئولیت آن به عهده خودتان می باشد.

0

درصورت پذیرفته شدن ثبت نام و نداشتن موانع ، شروع بیمه تکمیلی (مکمل) از اول آذرماه همان سال می باشد.

0

تحویل هزینه های درمانی  45روز پس از کسرحقوق قابل تحویل میباشد.

مشخصات مورد نیاز ثبت نام اینترنتی

 

شرایط ثبت نام

. ثبت نام وانصراف ازشهریور هرسال تا پایان بهمن  همان سال می باشد . بجز موارد ( ازدواج ، طلاق ، فوت ، اشتغال ، خروج ازکفالت  و …. )  در این  مورد  می بایست به شعبه  مربوطه  مراجعه  و بیمه تکمیلی توسط شعبه حذف شود و عدم کسر به عهده شعبه  مربوطه می باشد.و  فقط  درمورد فوت ، بازمانده متوفی باید با گواهی فوت ثبت احوال بعد ازمراجعه به شعبه مربوطه خود و با همان مدارک اصلی ( گواهی فوت ثبت احوال ) برای دریافت بیمه عمر به کانون بازنشستگان مراجعه نمایند . و مسئولیت عدم مراجعه به عهده خانواده متوفی می باشد.

مبلغ بیمه تکمیلی قرارداد 1402به ازای هر نفر 102500  تومان و بیمه عمر 24000 تومان می باشد

درصورت فوت نفراصلی افراد تبعی که دارای بیمه تکمیلی بودند میباسیت  با شماره مستمری جدید به کانون مراجعه و تقاضای برای ادامه بیمه تکمیلی و عمر نمایند .

برای دریافت فیش حقوق با داشتن گذرواژه به سایت تامین اجتماعی  www.tamin.ir و برای  مشاهده تعهدات بیمه تکمیلی به سایت www.atiyehsazan.ir مراجعه نمایید ( راهنما در لینک ذیل ) و در صورت عدم دسترسی و مشکلات با تلفن 91001550داخلی 1 تماس  برقرار نمایید.  

باتوجه به شرایط ثبت نام بیمه تکمیلی و بیمه عمر بازنشسته اصلی می بایست ، همسرخود راهم ثبت نام نماید. مگردر مواردی که همسرش شاغل یا  بازنشسته و یا تحت تکفل  فرزند دارای  بیمه تکمیلی باشد. موظف است در موقع درمان خود و فرزندان تحت تکفل مدارک مورد نیاز رابه شرکت بیمه  طرف قرارداد ارائه  نماید در غیر اینصورت هزینه درمان به نفر اصلی و فرزندان داده  نمیشود وازبرقراری بیمه تکمیلی با هماهنگی به کانون باید خارج گردد و مسئولیت آن به عهده ثبت نام کننده اینترنتی می باشد و کانون در مقابل آن مسئولیت ندارد

خیلی مهم : در زمان ثبت نام بیمه تکمیلی در صورتیکه پدر یا مادر تحت تکفل باشند و اقدام به ثبت نام آنها شود.بایدهمسر وتمام فرزندان تبعی خود را به همراه پدر یا مادر ثبت نام نمایند درغیر اینصورت با کنترل توسط بیمه گر و اثبات آن هزینه درمان داده نمی شود.و باید برای حذف کلی به کانون بازنشستگان واحد تکمیلی مراجعه نمایند.در زمان ثبت نام بیمه تکمیلی نفر اصلی می تواند انتخاب کند که کدام یک از فرزندان خودرا ثبت نام کند اما بعداز ثبت نام و کسر حق بیمه تکمیلی  جهت انصراف گزینش فرزند  مجاز نیست و همه فرزندان حذف می شوند.

کسانیکه درسالهای قبل دارای بیمه تکمیلی وعمر بوده وکسانیکه جدید بیمه تکمیلی وعمر ثبت نام کرده باشند. در صورت عدم انصراف می بایست. هر ماه  فیش حقوق  خود را  از طریق امکانات اینترنتی درمنزل ویا مراجعه به کافی نت دریافت واز کسربیمه تکمیلی وعمر خود و افراد تحت تکفل اطلاع حاصل نمایند. و درصورت مغایرت باشماره 91001550 داخلی 1 تماس گرفته و درغیراینصورت با کارت عضویت خود به کانون واحدتکمیلی مراجعه نمایند.