احکام جدید بازنشستگان صادر شد

احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح صادر شد و در سامانه خدمات غیرحضوری قابل مشاهده است 

احکام جدید و فیش حقوقی شهریور ماه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سامانه خدماتت غیرالکترونیک این سازمان منتشر شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در پی صدور بخشنامه اصلاحیه میزان افزایش حقوق مستمری بگیران در سال 1401 احکام حقوقی و فیش شهریور ماه بازنشستگان و مستمری بگیران سایر سطوح این سازمان با اعمال افزایش صادر شده و در سامانه غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir  قابل مشاهده است .

گفتنی است پیش از این مدیرعامل سازمان خبر داده بود حقوق شهریور ماه بازنشستگان سایر سطوح بر مبنای احکام جدید و با در نظر داشتن مصوبه مورد توافق وزرای عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و با اعمال افزایش موضوع مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد و احکام جدید این گروه از بازنشستگان نیز در همین ماه صادر میشود .

درکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت : با تاکید ویژه ریاست محترم جمهور و همراهی دولت مدرمی سیزدهم و مجلس انقلابی ، حقوق شهریور ماه بازنشستگان سایر سطوح بر اساس مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد .

وی افزود احکام جدید این گروه از بازنشستگان روی سایت خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی بارگزاری شده و انشاالله از 20 شهریور پرداخت ها براساس همین احکام جدید انجام خواهد شد .

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت : برای پرداخت معوقات از اول فروردین ماه تا ماه جاری نیز برنامه ریزی در تعامل با کانونهای بازنشستگان در حال انجام است و به زودی نحوه پرداخت معوقات نیز به این عزیزان اعلام خواهد شد .