سهام شرکت پتروشیمی امیر کبیر

ه اطلاع می‌رساند پیامک ارسال شده برای بازنشستگان در خصوص برخورداری سهام شرکت های ارزشمند،که مقرر است بازنشستگان با پرداخت یک میلیون تومان در اسفند ماه و دریافت ۱۵ میلیون تومان تسهیلات به صورت اقساط طی ۶۰ ماه پرداخت انجام دهند. در مرحله اول قرار است سهام شرکت پتروشیمی امیر کبیر برای مستمری‌بگیران خریداری شود. متعاقبا توسط هيئت مدیره کانون عالی اطلاع‌رسانی خواهد شد.