دیدار با فرماندار محترم

دیدار با فرماندار محترم کرج به مناسبت هفته دولت 

دیدار مدیریت محترم کانون بازنشستگان کرج به مناسبت هفته دولت با جناب آقای غفور قاسم پور فرماندار محترم و مردمی کرج