فرم ثبت نام تکمیلی 1401

ثبت نام بیمه تکمیلی  طبق الگوی ذیل قابل انجام می باشد

ثبت نام بیمه تکمیلی به ترتیب الفبا با نام خانوادگی از روز شنبه لغایت پایان روز جمعه ساعت 12 شب

شنبه :الف-ب-پ-ت ث  -ج -چ–ح- خ                          یکشنبه :د- ذ-م

دوشنبه :  ر -ز ژ-س- ش                                              سه شنبه : ص – ض -ط -ظ

چهارشنبه : ع -غ -ف -ق  -ی                                        پنجشنبه :ک -گ ل م   

جمعه : ن -و -ه -ی

  • چنانچه شماره مستمری خود را درست وارد ننمایید ثبت نام شما کان لم یکن تلقی می گردد .
  • مرقوم کردن درست شعبه ی تامین اجتماعی الزامی می باشد و در صورت ورود اشتباه بیمه تکمیلی برقرار نمی گردد
  • قوانین و مقررات

    اینجانب با مطالعه پیشگفتار ثبت نام تکمیلی به صورت کامل مطالعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمودم و اعتراضی نخواهم داشت .و درصورت مغایرت در25 آذر با بررسی فیش حقوقی طی تماس تلفنی با واحد تکمیلی یا حضورا موظف به برطرف نمودن مشکلات خواهم بود.
    بازنشسته ی محترم ! چنانچه همسر شما توسط هیچ ارگان و سازمانی تحت پوشش بیمه تکمیلی نمی باشد ثبت نام ایشان الزامی بوده و در صورت عدم ثبت نام ، نام نویسی شما نیز کان لم یکن تلقی می گردد . لطفا بعد از ارسال ثبت نام خود در صفحه ی بعد مبادرت به ثبت نام وی از طریق دکمه ی -ثبت نام افراد تحت تکفل- فرمایید