فرم ثبت نام تکمیلی 1401

ثبت نام بیمه تکمیلی  طبق الگوی ذیل قابل انجام می باشد

ثبت نام بیمه تکمیلی به ترتیب الفبا با نام خانوادگی از روز شنبه لغایت پایان روز جمعه ساعت 12 شب

شنبه :الف-ب-پ-ت ث  -ج -چ–ح- خ                          یکشنبه :د- ذ-م

دوشنبه :  ر -ز ژ-س- ش                                              سه شنبه : ص – ض -ط -ظ

چهارشنبه : ع -غ -ف -ق  -ی                                        پنجشنبه :ک -گ ل م   

جمعه : ن -و -ه -ی

  • چنانچه شماره مستمری خود را درست وارد ننمایید ثبت نام شما کان لم یکن تلقی می گردد .
  • مرقوم کردن درست شعبه ی تامین اجتماعی الزامی می باشد و در صورت ورود اشتباه بیمه تکمیلی برقرار نمی گردد
  • قوانین و مقررات

    اینجانب با مطالعه پیشگفتار ثبت نام تکمیلی به صورت کامل مطالعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمودم و اعتراضی نخواهم داشت .و درصورت مغایرت در25 آذر با بررسی فیش حقوقی طی تماس تلفنی با واحد تکمیلی یا حضورا موظف به برطرف نمودن مشکلات خواهم بود.
    بازنشسته ی محترم ! چنانچه همسر شما توسط هیچ ارگان و سازمانی تحت پوشش بیمه تکمیلی نمی باشد ثبت نام ایشان الزامی بوده و در صورت عدم ثبت نام ، نام نویسی شما نیز کان لم یکن تلقی می گردد . لطفا بعد از ارسال ثبت نام خود در صفحه ی بعد مبادرت به ثبت نام وی از طریق دکمه ی -ثبت نام افراد تحت تکفل- فرمایید
  • توجه : ثبت نام همسر اجباری است مگر اینکه همسر بازنشسته ، شاغل ، دارای تکمیلی تحت تکفل فرزند طلاق و یا فوت و … باشد ، بعد از ثبت نام مدارک گفته شده باید به واحد بیمه تکمیلی کانون بازنشستگان واقع در بلوار امامزاده حسن ، قبل از میدان استاندارد ، کوچه شهید حسینی مرام تحویل و رسید گردد . در صورتیکه شرایط فوق نداشته باشد حتما باید ثبت نام گردد .
  • الف : فرزندان در ابتدای قرارداد در صورت تکفل بودن بودن تعداد آنها اختیاری است اما اگر به هر تعداد فرزند ثبت نام شوند تا زمان تحت تکفل انصراف موردی قابل قبول نمی باشد و باید به تعداد تکمیلی شدند حذف شوند . شرایط ثبت نام آنها همانند فیلدهای همسر می باشد . ب : ثبت نام بیمه تکمیلی برای پدر و مادر تحت تکفل در صورت تمایل به ثبت نام پدر و مادر تحت تکفل می بایست تمامی فرزندان تحت تکفل هم ثبت نام شود در غیر اینصورت و نداشتن فرزندی تحت تکفل باید مستندات مربوطه (فیش حقوق ماه جاری ، شناسنامه به صفحه اول و دوم نفر اصلی ، فرم افراد تبعی ) بعد از ثبت نام به همراه رسید ثبت نام اینترنتی تحویل واحد بیمه تکمیلی کانون شده و رسید دریافت گردد . توجه : مشخصات پدر ، مادر همانند فیلدهای همسر یا فرزندان می باشد .