فرم ثبت نام بیمه تکمیلی 1400

  • چنانچه شماره مستمری خود را درست وارد ننمایید ثبت نام شما کان لم یکن تلقی می گردد .
  • جهت آپلود عکس بایستی عضو کانون شوید و عکس کارت را اینجا بازگزاری کنید (عکس کارت کانون نفر اصلی کفایت می کند )
  • مرقوم کردن درست شعبه ی تامین اجتماعی الزامی می باشد و در صورت ورود اشتباه بیمه تکمیلی برقرار نمی گردد
  • قوانین و مقررات

    اینجانب با مطالعه پیشگفتار ثبت نام تکمیلی به صورت کامل مطالعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمودم و اعتراضی نخواهم داشت .و درصورت مغایرت در25 آذر با بررسی فیش حقوقی طی تماس تلفنی با واحد تکمیلی یا حضورا موظف به برطرف نمودن مشکلات خواهم بود.