فرم ثبت نام تکمیلی 1400

فرم ثبت نام بیمه تکمیلی 1400

  • چنانچه شماره مستمری خود را درست وارد ننمایید ثبت نام شما کان لم یکن تلقی می گردد .
  • مرقوم کردن درست شعبه ی تامین اجتماعی الزامی می باشد و در صورت ورود اشتباه بیمه تکمیلی برقرار نمی گردد
  • قوانین و مقررات

    اینجانب با مطالعه پیشگفتار ثبت نام تکمیلی به صورت کامل مطالعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمودم و اعتراضی نخواهم داشت .و درصورت مغایرت در25 آذر با بررسی فیش حقوقی طی تماس تلفنی با واحد تکمیلی یا حضورا موظف به برطرف نمودن مشکلات خواهم بود.
    بازنشسته ی محترم ! چنانچه همسر شما توسط هیچ ارگان و سازمانی تحت پوشش بیمه تکمیلی نمی باشد ثبت نام ایشان الزامی بوده و در صورت عدم ثبت نام ، نام نویسی شما نیز کان لم یکن تلقی می گردد . لطفا بعد از ارسال ثبت نام خود در صفحه ی بعد مبادرت به ثبت نام وی از طریق دکمه ی -ثبت نام افراد تحت تکفل- فرمایید

BUY NOW