در مجمع عمومی کانونعالی که صبح امروز در بندرانزلی برگزار شد افراد ذیل برای یک دوره چهارساله به عضویت هیات مدیره درآمدند.

اعضای اصلی هیات مدیره کانونعالی کارگران بازنشسته:

١.محمداسدی از قزوین
٢.قلی شادبخش از البرز
٣.جواد اکبری از کرمانشاه
۴.علی راستگو از فارس
۵.علی اصغر بیات از تهران
۶.نصرالله دریابیگی از مازندران
٧.محمد کوهستانی از گلستان
٨.حسین شجاعی از کرمان
٩.خیرالله نورانی از آذربایجان شرقی
١٠.علیرضا امیری از استان مرکزی
١١.داداش محمدی نازلو از آذربایجان غربی

اعضای علی البدل هیات مدیره:

١.علی اصغر رضایی از خراسان رضوی
٢.ابراهیم انتظام از لرستان
٣.پرویز احمدی پنجکی از تهران
۴.هدایت صفایی از سمنان
۵.رضا باغشاهی از یزد