اطلاعیه بیمه تکمیلی

از کلیه بیمه شدگان تکمیلی تقاضا می‌شود به موارد مهم ذيل توجه فرمایند 🔵👈

کارگران بازنشسته و مستمری بگیرانی که همراه با افراد تحت تکفل خود بیمه تکمیلی دارند، چنانچه هر یک از افراد خانواده شما از کفالت شما خارج می شود، حتما باید برای قطع بیمه تکمیلی وی به دفتر کانون کارگران بازنشسته کرج مراجعه فرمائید. 👇👇👇

فوت هر یک از افراد خانواده

ازدواج فرزندان دختر

وقتی سن فرزندان پسر 18 سال کامل می شود و ادامه تحصیل نمی دهند

اشتغال به کار هریک از افراد تحت تکفل

در صورتی که برای فرزندان پسر گواهی اشتغال به تحصیل ارائه دهید تحت کفالت شما قرار می گیرند

حتما هرماه  فیش حقوقی خود را  مشاهده و بررسی کنید تا از دریافت حق اولاد و عائله مندی و پرداخت حق بیمه تکمیلی مطمئن شوید

عزیزان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنخانه دفتر مرکزی 02691001550 داخلی واحد بیمه تکمیلی