اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی بیمه های تجاری بصورت رایگان

ه اطلاع کلیه اعضای محترم کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج میرساند بحول قوه الهی و با همت همکاران کانون دوره آموزشی بیمه های تجاری با هدف ایجاد کسب و کار خانواده های اعضای محترم ، در زمینه بیمه ، بصورت رایگان در واحد آموزش دفتر مرکزی کانون به ادرس کرج بلوار ذوب آهن نرسیده به پل اتوبان خیابان شهید حسینی مرام روبروی آتش نشانی ویژه کارگران بازنشسته و مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان تشکیل میگردد لذا علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات ادارای با شماره تلفن های : 

026 3409 0361 0933 447 5818 

با واحد آموزش آقای یوسف ارشدی تماس بگیرند